Zoals de meeste vooruitstrevende kunstenaars was van Vincent van Gogh een vrijdenker. Hij ging in alles zijn eigen gang. De 819 brieven die hij aan zijn broer Theo stuurde vormen een onuitputtelijke bron voor studie hoe van Gogh in het leven stond. Hij werkte als een bezetene aan de doelen die hij wilde bereiken.

Gijs van Aarle is altijd gebiologeerd geweest over de vraag hoe deze man, zonder erkenning en iets te kunnen verkopen, zijn artistieke strijd heeft volgehouden. Aan de hand van fragmenten van de brieven en een PowerPoint-presentatie van zijn werk voert hij zijn toehoorders mee door het leven van deze geniale kunstenaar.

Deze voordracht in De Bibliotheek te Almelo is ook voor niet-leden vrij toegankelijk