Op deze avonden gaan we door met samen denken en filosoferen over Levenskunst in deze moderne tijd. Daarbij wordt gebruik gemaakt van hedendaagse filosofen/denkers die oude theorieën over levenskunst in deze tijd plaatsen en daar ook weer nieuwe gedachten aan toevoegen.

We gebruiken daarvoor tekstfragmenten, maar bijvoorbeeld ook het bekijken van een film en het bespreken van een hoofdstuk uit een boek past in deze opzet.
Op de eerste bijeenkomst inventariseren we de wensen die leven binnen de groep en maken we een gevarieerd programma voor de zes bijeenkomsten.

Tijdens de avonden zal er veel ruimte zijn voor de deelnemers om hun eigen gedachten over het onderwerp te verkennen.
Het overdragen van nieuwe (theoretische) kennis neemt slechts een beperkte plaats in.

Gespreksleiding: Jos Lutz

Start:          5 februari 2020, 6 bijeenkomsten om de 2 weken

Plaats:        De Zaagtand, Sint Eloystraat 106, 1624 VW Hoorn

Kosten:        € 75 incl koffie en thee voor 6 bijeenkomsten

Aanmelden: tm 29 januari 2020 door overmaking van het cursusgeld naar bankrekening: NL34 TRIO 0254 8296 78 ten name van HV Noord Holland Noord onder vermelding van “gespreksgroep Hoorn 2020”. Graag tegelijk een mailtje sturen naar [email protected] om de mailinglijst voor de groep te kunnen maken.