Socratisch-Gesprek Breda

Marjan Slob is filosoof en sinds kort denker des Vaderlands. Zij schrijft in filosofie magazine 2023 nr.4; “Voor mij gaat filosofie niet in de eerste plaats om belezenheid en geleerdheid, hoe waardevol ook. En al helemaal niet over het bouwen van imposante woordkastelen. Filosofie gaat over het verlangen om de realiteit te ontvangen. Om open te staan voor wat zich voordoet- ook als het niet strookt met je vertrouwde aannames, ook als wat je ziet lastig of anders is. Filosofie is de bereidheid om gearriveerde begrippen af te schrapen en opnieuw te beginnen met denken.”

Het socratisch gesprek is een geschikte gespreksmethode om die realiteit te ontvangen en daardoor dichter bij de werkelijkheid te komen. Bij een socratisch gesprek, zullen we elementen gebruiken die ook Socrates al inzette: opvattingen onderzoeken, verwarring ophelderen, uitgangspunten bevragen, het liefst aan de hand van recente concrete voorbeelden. Door met andere gezichtspunten kennis te maken, geeft dit je een breder perspectief en keuzes tot handelen. Daarnaast oefen je vaardigheden zoals; aandachtig luisteren, je eigen gedachten bondig onder woorden brengen en betekenisvolle vragen stellen. Er is geen voorkennis vereist.

Inloop: vanaf 19.15 uur.

Kosten: deelname is gratis.

Aantal deelnemers: maximaal 10. Ook niet-leden zijn welkom.

Aanmelden: [email protected].