Verdieping Bergen op Zoom

Socrates manier van onderwijzen is beroemd in de filosofie. Hij probeerde iemand tot inzicht te brengen door een gesprek: vragen stellen, voorbeelden verzinnen, ervaringen analyseren enz. Zijn uitgangspunt was dat je inzicht niet verwerft door het voorgeschoteld te krijgen, maar door zelf na te denken.

Op dit uitgangspunt is een methode van filosofie-onderricht gebaseerd die `Socratisch gesprek’ heet: een oefening in zelf denken door middel van een groepsgesprek, waarin vanuit concrete ervaringen langs de weg van abstractie gezocht wordt naar algemene inzichten.

Het thema van de bijeenkomst wordt gezamenlijk bepaald. Voorbeelden: Wat is het goede leven? Wat is rechtvaardigheid? Wat is zelfsturing? Wat is passie? Wanneer ben je trouw aan jezelf? Of een thema waar je zelf meer inzicht in wilt krijgen.

Het gesprek kent enkele regels: teksten mogen geen rol spelen; specifieke kennis is niet vereist; wél vereist zijn actieve deelname en een flinke dosis volharding en geduld. Door met andere gezichtspunten kennis te maken, geeft dit je een breder perspectief en keuzes tot handelen. Daarnaast oefen je vaardigheden zoals; aandachtig luisteren, je eigen gedachten bondig onder woorden brengen en betekenisvolle vragen stellen.

Gespreksleiding afwisselend: Joss van Bakkum en Michel van Schaik

Inloop vanaf 19.15 uur

Kosten: deelname is gratis

Aantal deelnemers: per bijeenkomst maximaal 10. Ook niet leden zijn welkom.

Aanmelden: via email [email protected].