2022-10 verdieping

In dagelijkse kwesties, die uit de groep komen, willen we ons samen verdiepen. Zonder oordeel en aannames. Het is geen socratisch gesprek, maar we zullen wel elementen gebruiken die ook Socrates al inzette: opvattingen onderzoeken, verwarring ophelderen, uitgangspunten bevragen, het liefst aan de hand van recente concrete voorbeelden. Er is geen voorkennis vereist.

Door met andere gezichtspunten kennis te maken, geeft dit je een breder perspectief en keuzes tot handelen. Daarnaast oefen je vaardigheden zoals; aandachtig luisteren, je eigen gedachten bondig onder woorden brengen en betekenisvolle vragen stellen.

In de vorige bijeenkomst zijn twee thema’s ‘op de wachtlijst’ geplaatst en die zouden de basis kunnen vormen voor de bijeenkomst van 9 november a.s.: “Impliceert discriminatie een superioriteitshouding (en zo ja, hoe kun je je hiertegen teweerstellen)”, en “Durf je je principes uit te dragen en zo ja, tot hoever?”.

Gespreksleiding: afwisselend Joss van Bakkum en Michel van Schaik .

Inloop: vanaf 19.15.

Deelname: gratis.

Aantal deelnemers: per bijeenkomst maximaal 10 deelnemers. Ook niet leden zijn welkom.

Aanmelden: via humanismebrabant@gmail.com.