2023-09-4 verdieping

Socrates’ manier van onderwijzen is beroemd in de filosofie. Hij probeerde iemand tot inzicht te voeren door een gesprek: vragen stellen, voorbeelden verzinnen, ervaringen analyseren, enzovoort. Zijn uitgangspunt was dat je inzicht niet verwerft door het voorgeschoteld te krijgen, maar door zelf na te denken.

Op dit uitgangspunt is een methode van filosofie-onderricht gebaseerd die ‘Socratisch gesprek’ heet: een oefening in zelf denken door middel van een groepsgesprek waarin vanuit concrete ervaringen langs de weg van abstractie gezocht wordt naar algemene inzichten.

Het gesprek kent enkele regels: teksten mogen geen rol spelen; specifieke kennis is niet vereist; wél vereist zijn actieve deelname en een flinke dosis volharding en geduld.
Door met andere gezichtspunten kennis te maken, geeft dit je een breder perspectief en keuzes tot handelen. Daarnaast oefen je vaardigheden zoals; aandachtig luisteren, je eigen gedachten bondig onder woorden brengen en betekenisvolle vragen stellen.

Gespreksleiding: Joss van Bakkum.

Inloop: vanaf 19.15 uur.

Kosten: deelname is gratis.

Aantal deelnemers: bij de gespreksgroep is iedereen welkom, ook niet-leden. Wel willen we het aantal deelnemers beperken tot 10 personen, dit om het gesprek goed te laten verlopen. Daarom ook het verzoek om, als je wilt deelnemen, je vooraf tijdig aan te melden.

Aanmelden: [email protected]