Je kunt je nu alvast per mail aanmelden.

Na afloop van de workshop De Dialoog van 15 juni jongstleden gaven de deelnemers te kennen graag een vervolg te willen geven aan hetgeen aangereikt was die dag door Kees Schilder. Het voeren van een goede dialoog, (met vaardigheden als goed luisteren, een open intentie, samenvatten, doorvragen met behulp van open vragen en het temperen van de eigen innerlijke stem) vraagt immers om herhaaldelijke oefening. We willen deze gelegenheid graag bieden, overigens ook aan leden en belangstellenden die de workshop niet gevolgd hebben.

Elke bijeenkomst zal geleid worden door een andere ‘moderator’, die in de week voorafgaande aan de bijeenkomst de deelnemers een actueel artikel of column zal toesturen. Een ieder kan zich alvast inlezen, en tijdens de bijeenkomst op de zondagmorgen gaan we hierover met elkaar in gesprek.

De gespreksleider zal ons scherp houden op het toepassen van de spelregels voor een goede dialoog. Mensen die de workshop niet gevolgd hebben, kunnen daardoor ook aanhaken; wij zorgen dat iedereen steeds weer opgefrist wordt, en we houden elkaar op deze manier scherp.