Je kunt je nu alvast per mail aanmelden

dialoog

Een moderator leidt de bijeenkomst, elke maand is dit een andere persoon. Een week voor de bijeenkomst ontvangen de personen die zich hebben aangemeld, een actueel artikel of column. Eenieder kan zich alvast inlezen, tijdens de bijeenkomst op de zondagmorgen gaan we hierover met elkaar in gesprek.

Daarnaast is er de gespreksleider, die houdt ons scherp op het toepassen van de spelregels voor een goede dialoog. Wij zorgen dat iedereen steeds weer opgefrist wordt, en we houden elkaar op deze manier scherp.

Inloop vanaf 10.45 uur.