De relatie tussen mensen en natuur is een fascinerend thema dat hem al zo’n 40 jaar bezighoudt. Hij kijkt naar die relatie vanuit een sociaalwetenschappelijke invalshoek. Hoe beleven wij natuur en hoe is dat afhankelijk van de maatschappij waarin we leven?Kenmerkend voor onze tijd is de veelvormigheid van natuur. Op de vraag hoe we de aarde een stem kunnen geven zijn verschillende antwoorden mogelijk.

In zijn lezing probeert hij die antwoorden uit te diepen door te vertellen hoe onze waardering voor natuur is ontstaan en hoe die in onze tijd heen-en-weer schiet tussen een technologische en een idealiserende omgang met natuur. Juist voor mensen die grotendeels leven in een beschermde, technologische omgeving blijkt natuurbeleving van grote waarde. Maar hoe kunnen we die natuur daadwerkelijk beschermen? Tijdens het vertellen van dat verhaal is veel ruimte zijn voor gedachtewisseling en discussie.

Prijs
€ 10 standaard
€ 7 leden Humanistisch Verbond en NIVON

Aanmelden

Meer informatie over de lezingencyclus Geef de aarde een stem