Frances Admiraal en Ties Grijpstra organiseren tweemaandelijks op de laatste maandag van de oneven maanden een filosofisch café.
Een filosofische café is een ontmoetingsplaats voor mensen die antwoorden zoeken op vragen of uitgedaagd willen worden om na te denken over vragen die betrekking hebben op het menselijk bestaan.
Het café is bedoeld voor iedereen die wil nadenken, luisteren naar aanleiding van een thema, waarbij we de verbinding zoeken met de huidige samenleving.
Op 25 november is het thema: Burgerschap.
Is burgerschap een staat van zijn, een statisch begrip? Of kan je er een ontwikkeling in zien en is het eigenlijk een werkwoord?
Het plan is om burgerschap in te bedden in het onderwijs. Dan betreft het jongeren. Maar welke rol spelen volwassenen bij burgerschap?

Er zijn maar twaalf plaatsen, dus aanmelden is noodzakelijk.
Aanmelden : [email protected] of (06)10832198