Agenda Arnhem-Rijnstreek

Filosofiecafé Wageningen -  Wouter Kalf: Evidentie, verlegenheid en de vergissingstheorie

10 feb

Filosofiecafé Wageningen - Wouter Kalf: Evidentie, verlegenheid en de vergissingstheorie

Soms zijn we zeker van ons gelijk als we het over de moraal hebben. In het Westen twijfelen we bijvoorbeeld niet aan de waarden vrijheid en gelijkheid. Maar er zijn ook momenten dat we erg onzeker zijn over dezelfde waarden. Deze onzekerheid vliegt ons aan als we in gesprek komen met mensen die vrijheid niet zo belangrijk vinden, die bijvoorbeeld gemeenschapszin of loyaliteit aan de familie belangrijker vinden. Je kan je vastklampen aan je morele zekerheid. Je kan ook de onzekerheid omarmen en toegeven dat er niet zoiets bestaat als morele zekerheid. Wouter Kalf beargumenteert dat het plausibel is om te zeggen dat beide houdingen illusoir zijn. Dat er geen ultieme morele waarheid bestaat en dat onze morele oordelen als vergissingen moeten worden beschouwd.

Dr. Wouter Kalf is postdoctoraal researcher en assistent professor moral philosophy aan de Universiteit van Utrpecht. Zijn voornaamste onderzoeksgebieden zijn meta-ethiek en politieke filosofie.