Van oudsher bezint de filosofie zich op de vraag naar de relatie tussen denken en zijn. Zijn geest en lichaam gescheiden? Eén en hetzelfde? Overlappen ze enigszins? En zo ja, in hoeverre dan? Is denken iets dat alleen mensen kunnen? Wat is dat denken dan voor iets? Hebben we volledige autonome beschikking over dit verstand, of is onze ratio al
verregaand bepaald door lichamelijke, culturele, historische en geografische omstandigheden?

Men kan vragen wat dit alles betekent voor onze relatie met de wereld: behoren wij daartoe, of zijn we losgekoppeld van ‘de natuur’? Kant schafte het idee van een externe, objectief bestaande buitenwereld af. Sindsdien heet het onderzoek naar geest en lichaam (subject en object; noësis en noëma, perceptie en gepercipieerde; het Zelfde en Andersheid; etc.) in de continentaal-filosofische wereld ‘fenomenologie’. Fenomenologisch kijken is: vanuit het verband tussen mij en de wereld de zaken zelf duiden. Hoe gaat dit? Wat houdt dat in?
Wat verenigt precies het denken van filosofen als Husserl, Heidegger, Levinas en Derrida?

Roel Veraart bespreekt deze vragen in een lezing over subject en object, mens en wereld, en hun verhouding binnen de fenomenologie. Naast een historische introductie kunt u rekenen op een poging deze hedendaagse filosofische stroming concreet inzichtelijk te maken aan de hand van alledaagse voorbeelden.

Roel Veraart (24) is net begonnen als promovendus aan de Universiteit Wageningen. Als filosoof denkt hij na over manieren om onze economie om te vormen, zodat we niet meer uit fossiele grondstoffen hoeven te putten.

Filosofiecafé Wageningen is een initiatief van het Humanistisch Verbond Arnhem-Rijnstreek. We komen elke tweede zondag van de maand bijeen in THUIS, Stationsstraat 32, Wageningen.

Toegang: € 8,-
Leden HV en NIVON: € 5,-
Studenten halve prijs
Leerlingen Pantarijn: gratis

Contact: stuurgroep FC Wageningen
Fred van der Knaap: (0317) 413541