In zijn lezing zal Rob Cleven de hoofdwetten nalopen die voor energie gelden. Ze zullen worden geconceptualiseerd, en in hedendaagse termen worden geduid. Met aanwijzingen die uit de energiewetten kunnen worden afgeleid zal het filosofisch domein worden bezocht. Gaandeweg zal duidelijk worden wat er precies gebeurt bij een gebeurtenis en komen fysica en metafysica dichter bij elkaar.

Verschillende filosofen hebben over het fenomeen ‘gebeurtenis’ hun licht laten schijnen, zoals Alain Badiou, Martin Heidegger en Slavoj Žižek. Kenmerken van hun visies zullen worden benoemd.

Rob Cleven

Rob Cleven (1948) studeerde technologie aan de Technische Universiteit Eindhoven en promoveerde in de fysische chemie in Wageningen. Na zijn loopbaan als milieuchemicus bij het RIVM is hij filosofie gaan studeren in Nijmegen. Zijn master, waarmee hij de kloof tussen fysica en metafysica beoogde te verkleinen, werd gewijd aan ‘Leven onder de Tweede Wet’. Zijn boek ‘Pars Pro Toto – Energiespel als Levensfilosofie’ is daarvan de weerslag.

Datum 8 januari 2023

Locatie Thuis, Stationsstraat 32, Wageningen

Prijs
€ 10,- (standaard)
€ 8,- (leden HV en NIVON)
€ 5,- (studenten)
gratis (scholieren)

Meer over Filosofiecafé Wageningen