Technologie en data hebben ons leven verrijkt en onze belevingswereld vergroot. Ons digitale gedrag wordt vaak gemonitord, geanalyseerd en strategisch teruggegeven aan ons. Dit vormt mede ons zelfbeeld, onze relaties en ons wereldbeeld. Tot hoever willen wij hierin gaan?

We zijn als mens vrij om zelf vorm te geven aan hoe we technologie inzetten. Dat begint bij het stellen van ethische vragen over wie we zijn, hoe we willen samenleven en hoe technologie daaraan dienstbaar moet zijn. We dienen ons te buigen over vragen rond privacy, toestemming, transparantie over gebruik van gegevens, vooringenomenheid en verantwoordelijkheid. Hoe vinden we bijvoorbeeld de juiste balans tussen het benutten van gegevens voor innovatie en het respecteren van fundamentele menselijke waarden? Hoe zorgen we dat beslissingen van algoritmes uitlegbaar zijn?

Piek Visser-Knijff verkent samen met u de ethische kaders die nodig zijn om bovenstaande vragen te kunnen beantwoorden.

foto_PiekVisserKnijff

Piek Visser-Knijff studeerde filosofie en Nederlands aan de Universiteit van Amsterdam en zij is onder andere data-ethicus. Als gastdocent aan diverse universiteiten geeft zij regelmatig les aan professionals in ethiek, filosofie en critical thinking, Zij is tevens oprichtster van Filosofie in Actie, een organisatie die publieke en private ondernemingen adviseert en begeleidt bij de implementatie van data-ethiek.

Locatie Thuis, Stationsstraat 32, Wageningen

Prijs (alleen contant)
€ 10,- (standaard)
€ 8,- (leden HV en NIVON)
€ 5,- (studenten)
gratis (scholieren)

Meer over Filosofiecafé Wageningen