Humanisten denken graag over veel verschillende onderwerpen na. Filosofische, maatschappelijke, ethische en levensbeschouwelijke thema’s worden graag overdacht en vooral bediscussieerd. Hiermee volgen zij de eerste helft van de lijfspreuk van het Humanistisch Verbond, Zelf Denken, Samen Doen. Ze denken ieder voor zich en discussiëren samen. Over alles van alles en nog wat, maar in hoeverre denken en praten ze over het humanisme zelf?

Uiteraard gooien ze niet het kind met het badwater weg. Het kind is er gewoon, ergens achter het douchegordijn. Zondag 8 september komt het tevoorschijn. Het wordt aan u voorgesteld door Nico Lippe. Maar waarschijnlijk kent u het al. Bijna iedereen is humanist volgens Nico Lippe, soms zonder het te weten. Maar is dat wel zo? Wat is humanisme nou eigenlijk? Wat denken of geloven humanisten (geloven ze wel iets?). En hoe verhoudt het humanisme zich tot andere levensbeschouwingen?

Aan de hand van de belangrijkste humanistische waarden vertelt Nico Lippe wat het hedendaagse Nederlandse humanisme inhoudt, waar dat overeenkomt met andere levensbeschouwingen en waar niet. Daarnaast geeft hij een persoonlijke kijk op het humanisme, om daar vervolgens met de aanwezigen over in gesprek te gaan.

Nico Lippe is zelfbenoemd humanist. Hij heeft geen opleiding gevolgd in humanisme, filosofie, levensbeschouwing of zingeving, maar verdiepte zich aan de hand van de zaken waar hij in het leven tegenaan liep en uit interesse in de verschillende biologische, filosofische en emotionele kanten van het leven. Hij is o.a. bestuurslid van het Humanistisch Verbond Arnhem-Rijnstreek. Daarnaast is hij actief op het gebied van seksuele en genderdiversiteit.