Marc Janssens

Het progressief liberalisme kenmerkt zich door opvattingen over onder andere bescherming van burgervrijheden en progressieve visies op ethische kwesties zoals abortus en euthanasie. ”De rechtsstaat en progressief liberalisme zijn echter geen synoniemen. Het is ondemocratisch om in een pluriforme samenleving conservatieve opvattingen over bijvoorbeeld abortus uit te sluiten.” Dit stelde Marc Janssens in een recent NRC-artikel. Toch beschouwen sommigen conservatieve opvattingen als een gevaar voor de democratische rechtsstaat en zij verwijzen daarbij naar Polen en Hongarije. Een conservatievere visie op abortus, homohuwelijk en gezin lijkt daar gepaard te gaan met aantasting van de onafhankelijkheid van media en de rechterlijke macht. Hoe kunnen we in een democratisch land als Nederland de vrijheid van meningsuiting  behouden, maar tegelijk de rechtsstaat niet verliezen? Marc Janssens verkent samen met u het antwoord op deze vraag.

Marc Janssens is hoofdredacteur van Christendemocratische Verkenningen, het politiek-wetenschappelijk tijdschrift van het wetenschappelijk instituut van het CDA.  Hij doceert tevens nieuwtestamentisch Grieks en oudchristelijk Latijn aan de Theologische Universiteit Kampen. Janssens studeerde Klassieke Letteren aan de Universiteit Leiden. Hij studeerde af in de antieke filosofie met een specialisatie over de wisselwerking tussen het christendom en de klassieke cultuur.

Toegang: € 10,-
leden HV en NIVON: € 8,-
studenten: € 5,-
scholieren PANTARIJN: gratis

Meer informatie