De Stoa is een praktische levensfilosofie die onstond in de klassieke oudheid. Wijsheden zoals ‘Maak van je leven een kunstwerk” en ‘Niet de dobbelsteen is belangrijk, alleen wat je ermee doet” vinden hun origine in deze levensleer van de stoïcijnen. Volgens Stoa draait de hele wereld om de Logos (dat wil zeggen de ratio of rede). Natuur (fysica), denken (logica) en handelen (ethica) worden erdoor bepaald. Deze drieslag (fysica, logica, ethica) ligt ook ten grondslag aan Spinoza’s Ethica. Stoa en Spinoza leren ons dat geluk bereikbaar is voor wie bereid is zich in deze drie gebieden geestelijk te oefenen.  Maarten van Buuren belicht vandaag de leringen van Spinoza vanuit het perspectief van de stoïcijnen. Hoe maken wij, volgens Spinoza en de stoïcijnen, van ons leven een kunstwerk?

mvbuuren_3

Maarten van Buuren (1948) was hoogleraar moderne letterkunde aan de Universiteit van Utrecht. De afgelopen tien jaar publiceerde hij meerdere studies over Spinoza, waaronder vertalingen van Spinoza’s Ethica en Politiek traktaat. Onlangs publiceerde hij een vertaling van Pierre Hadot’s Marcus Aurelius en de Stoa.

toegang € 10,-
leden HV en NIVON  € 8,-
studenten halve prijs
scholieren PANTARIJN gratis

Meer informatie