Zorgen voor onszelf en voor de ander is deel van ons mens-zijn. De zorgethiek onderzoekt de levensbeschouwelijke aspecten van deze zorgrelatie. De Rooij neemt u in zijn lezing eerst mee naar de theorie van de algemene ethiek. Hij bespreekt de teleologische deugdenethiek van Aristoteles, de deontologische beginsel-ethiek van Kant en de gevolgen-ethiek zoals in het utilitarisme van Bentham en Mill tot uiting komt. Deze theorieën over ethiek hebben gemeen dat ze de centrale vraag ”wat is moreel juist in deze situatie?” stellen. De moderne zorgethiek, die Gilligan voorstelde in de Ethics of Care, wijkt hiervan af omdat Gilligan het accent verschoof naar de centrale vraag “hoe te reageren in deze situatie?” Grondslag hiervoor was een personalistisch mensbeeld. Aan de hand van casussen bespreekt Vincent van Rooij met u een praktisch stappenplan om ethische vraagstukken te herkennen, de theoretische kanten te belichten, en het ethisch vraagstuk te beantwoorden.

VIncent Rooij

Vincent de Rooij studeerde Filosofie aan de Vrije Universiteit van Amsterdam en is werkzaam als docent ethiek bij de HZ Center of Ethics and Philosophy aan de University for Applied Sciences Vlissingen en bij diverse andere opleidingen. Tevens verzorgt hij bij diverse zorginstellingen een moreel beraad en workshops.

toegang € 10,-
leden HV en NIVON  € 8,-
studenten halve prijs
scholieren PANTARIJN gratis

Meer informatie