In zijn lezing zal Duur Aanen pogen de rol van de wetenschap te duiden in deze polarisatie. Er lijkt hier namelijk sprake van een paradox. Aan de ene kant zijn wetenschappers meer dan ooit zichtbaar in het maatschappelijk debat en wordt wetenschappelijk onderzoek als rechtvaardiging gebruikt voor beleid. Maar aan de andere kant lijkt het vertrouwen in de wetenschap als bron van objectieve kennis juist gedaald. Hoe kunnen we deze paradox verklaren? Duur Aanen schetst zijn visie op deze vraag aan de hand van drie uiteenlopende concrete voorbeelden: de evolutietheorie, de covid-crisis en de stikstofcrisis.

DuurAanen_foto

Duur Aanen is hoogleraar evolutiebiologie aan de Wageningen Universiteit. De evolutie van samenwerking en populatie-genetica zijn enkele van zijn aandachtsgebieden. Hij is in 2018 een van de drijvende krachten geweest achter de Leidse Verklaring, waarbij onder andere natuurwetenschappers en theologen vastlegden wat hun gezamenlijke visie was op wrijvingspunten tussen evolutiebiologie en levensbeschouwing.

Locatie Thuis, Stationsstraat 32, Wageningen

Prijs (alleen contant)
€ 10,- (standaard)
€ 8,- (leden HV en NIVON)
€ 5,- (studenten)
gratis (scholieren)

Meer over Filosofiecafé Wageningen