Hoe wij ongemerkt in een nieuw tijdperk zijn beland

Kunnen wij ons al een betrouwbaar beeld vormen van de tijd waarin we nu leven? Nauwelijks, zoals enkele gewaagde pogingen in de jaren 90 (Fukuyama, Huntington, Sloterdijk) hebben aangetoond.

Toch wil socioloog (en filosoof) Bart Petersen de uitdaging aangaan. Zijn stelling: #MeToo, het lhbtiq+-activisme en Black Lives Matter komen bij nuchtere waarnemers wellicht over als hypes of randverschijnselen, maar markeren wel degelijk de overgang naar een andere sociaal-politieke constellatie.

Waarin onderscheidt deze identiteitspolitiek zich van andere politieke tendensen (geopolitiek, biopolitiek)? En hoe verhoudt dit nieuwe narratief zich tot het inmiddels ingeburgerde “einde van de Grote Verhalen” en het nu alom betwijfelde “einde van de geschiedenis”?

Toegang € 10,- | Leden HV en NIVON € 8,- | Studenten halve prijs | Leerlingen Pantarijn gratis