In 1884 verscheen Nietzsche’s hoofdwerk Also sprach Zarathustra. Het staat vol beelden en metaforen, parabels en het is archaïsch van toon. Nietzsche lijkt door de vorm die hij aan zijn hoofdwerk heeft gegeven, een stap terug naar een voor-filosofisch, mythisch discours te zetten. De vraag is daarom gerechtvaardigd of Also sprach Zarathustra op de keper beschouwd een filosofische tekst is.

 

Datum donderdag 19 oktober 2023

Tijd 20:00 – 22:00 uur (inloop vanaf 19.30 uur)

Locatie Tresoar, Boterhoek 1, Leeuwarden Google Maps

Prijs € 7,00 per persoon
te betalen bij de ingang van de zaal.

Reserveren dit is aan te raden, zodat we u kunnen bereiken als er bijzonderheden zijn.

Informatie en reserveren via [email protected]