Spinoza onderscheidde drie soorten kennisverwerving: via de verbeelding, via onderzoek, en via intuïtie. Met name de laatste leidt tot gemoedsrust, wezenlijk inzicht en, daardoor, tot vrijheid.

Wat kunnen moderne wereldburgers leren van de inzichten van deze 17e eeuwse filosoof?

Inleider: prof.dr. Wiep van Bunge

(Erasmusuniversiteit – KNAW)

Kosten deelname: €10,- p.p. per bijeenkomst, vooraf over te maken op rekeningnummer NL 16 TRIO 0198 3836 65 t.n.v. penningmeester HV-Fryslân, onder vermelding van ‘Filosofie XXX’.

Na storting van het bedrag stuurt u een mail naar ‘[email protected]’.

Pas wanneer beide handelingen zijn verricht, komt uw naam op de lijst deelnemers. Wie niet in staat is om zich digitaal aan te melden, kan zich opgeven via postbus 2502 – 8901 AA Leeuwarden.

Let op: bij de entree van De Bres wordt u gevraagd naar uw vaccinatiebewijs of een bewijs via de corona app

Vragen:

[email protected]

app of sms naar: 06-33781823