Het doel van veel milieubeleid wordt vaak geformuleerd als ‘CO2-neutraal’ of ‘circulair’. Hoe realistisch zijn dergelijke beelden? We streven naar ‘wegwerpbaarheid zonder gewetenswroeging’, en jagen een droombeeld na van recycling zonder restjes. Het geloof in de recyclebaarheid der dingen leidt ertoe dat we afval niet langer opvatten als de schaduwzijde van onze consumptie-samenleving, maar als onderdeel van een ‘natuurlijke’ kringloop.

Inleider: drs. Lisa Doeland
(Radboud Universiteit)

Kosten deelname: €10,- p.p. per bijeenkomst, vooraf over te maken op rekeningnummer NL 16 TRIO 0198 3836 65 t.n.v. penningmeester HV-Fryslân, onder vermelding van ‘Filosofie XXX’.

Na storting van het bedrag stuurt u een mail naar ‘[email protected]’.

Pas wanneer beide handelingen zijn verricht, komt uw naam op de lijst deelnemers. Wie niet in staat is om zich digitaal aan te melden, kan zich opgeven via postbus 2502 – 8901 AA Leeuwarden.

Vragen: [email protected]
app of sms naar: 06-53 11 27 32