In veruit het grootste deel van de geschiedenis van de mensheid werd ‘natuur’ beschouwd als gevaarlijk. Een geciviliseerde stadstaat diende zich ertegen te beschermen. Pas in de Romantiek werd natuur een plek om te relaxen, om ‘weer mens te worden’. In onze tijd wordt de mensheid gezien als de bedreiger van de natuur; de natuur moet nu tegen de mens beschermd worden. Wat is de relatie tussen het Antropoceen en denken in termen van natuurbehoud?

Inleider: drs. Lisa Doeland

Kosten deelname: €10,- p.p. per bijeenkomst, vooraf over te maken op rekeningnummer NL 16 TRIO 0198 836 65 t.n.v. penningmeester HV-Fryslân, onder vermelding van ‘Filosofie XXIX’. Na storting van het bedrag stuurt u een mail naar ‘secretariaat@hvfryslan.nl’.

Pas wanneer beide handelingen zijn verricht, komt uw naam op de lijst deelnemers. Wie niet in staat is om zich digitaal aan te melden, kan zich opgeven via postbus 2502 – 8901 AA Leeuwarden.

Er passen i.v.m. corona maximaal 30 deelnemers in De Bres. Wanneer het maximale aantal deelnemers is bereikt, krijgen degenen die zich dan nog aanmelden hiervan bericht, en wordt hun bijdrage teruggestort. 

Consumpties: de bar mag i.v.m. corona-voorschriften niet gebruikt worden, maar u kunt wel vooraf een consumptie bestellen. De kosten hiervan kunt u optellen bij de kosten van deelname, en het bedrag in één keer storten. Thee, koffie en fris kosten €1,80 en bier en wijn €2,80

Vragen: secretariaat@hvfryslan.nl

app of sms naar: 06-33781823