Humanisme is het rationele kind van Verlichting en Renaissance. Maar de Renaissance was een mengsel van wetenschap en magie, dat wordt vaak onder het tapijt geveegd. Veel van wat magie genoemd wordt, is inderdaad bijgeloof, maar dat is nog vrij onschuldig vergeleken met het rationele bijgeloof van het neoliberalisme, dat de wereld naar de afgrond dreigt te voeren. We hebben ons bij het creëren van onze wereld voornamelijk beperkt tot wat we rationeel kunnen meten, tot een rationalistische, materialistische wereld.

Echte magie berust op non-dualiteit, en bedient zich van aandacht en energie, beide niet meetbaar. Alledaagse magie beoefent bijna iedereen. Dat is als je één wordt met wat je doet, zoals bij hardlopen, naar muziek luisteren, kunst maken, tuinieren, en in je werk, als je geluk hebt. Het produceert energie, plezier en kennis. Je laadt jezelf met deze energie op. Ze kan ook opgeslagen worden in kunst, architectuur, handwerk, kleding, etc. Pas als je er een bewust en gespecialiseerd gebruik van maakt, nóem je het magie. Het berust dan op dezelfde principes, maar je moet daarbij wel heel goed weten wat je doet. Dat is het beste gelukt in lange, ononderbroken, meestal oosterse tradities.

Inleider: Meino Zeillemaker (schrijver, en leraar in het Shambhala-boeddhisme)

Kosten deelname: €10,- p.p. per bijeenkomst, vooraf over te maken op rekeningnummer NL 16 TRIO 0198 3836 65 t.n.v. penningmeester HV-Fryslân, onder vermelding van ‘Filosofie XXX’.

Na storting van het bedrag stuurt u een mail naar ‘[email protected]’.

Pas wanneer beide handelingen zijn verricht, komt uw naam op de lijst deelnemers. Wie niet in staat is om zich digitaal aan te melden, kan zich opgeven via postbus 2502 – 8901 AA Leeuwarden.

Let op: bij de entree van De Bres wordt u gevraagd naar uw vaccinatiebewijs of een bewijs via de corona app

Vragen:

[email protected]

app of sms naar: 06-33781823