Wie geld heeft, bezit koopkracht, ongeacht wie hij verder is. Wat dat betreft lijkt geld een universele waarde te vertegenwoordigen. Er lijkt een relatie te bestaan tussen de universele waarde van het geld en de universele vrijheid van de mens. Deze relatie lijkt gestalte te krijgen in een geglobaliseerde wereld waartoe iedereen toegang heeft via de wereldmarkt. Tegelijk heeft de kredietcrisis laten zien dat deze wereldmarkt ook een bron van onvrijheid kan zijn. Wat is geld precies en wat heeft het met vrijheid te maken?

Kosten: losse lezing € 8,00

Zie onze pagina Filosofie voor een Breed Publiek indien u alle lezingen wilt bijwonen.