9 februari jl. ging deze lezing helaas niet door vanwege de storm. Fantastisch dat de heer Sjaak Koenis opnieuw uit Maastricht naar Leeuwarden wil afreizen voor deze dag!

Emancipatiebewegingen van onderdrukte minderheden volgen vaak eenzelfde patroon: eerst wordt gefocust op gelijke behandeling, en als deze verworven is, wordt respect gevraagd (geëist) voor de eigen identiteit. Dit mechanisme heeft gevolgen voor samenlevingen, bijvoorbeeld dat door de toegenomen gelijkheid de onderlinge concurrentie wordt vergroot.

Kosten: losse lezing € 8,00

Zie onze pagina Filosofie voor een Breed Publiek indien u alle lezingen wilt bijwonen.