Agenda Fryslân

 

9 dec

Filosofie voor een Breed Publiek - Moraal Ethiek in actie - inleider Paul van Tongeren

De vier typen van ethiek van Paul van Tongeren
 
Ik wil proberen een overzicht te geven van verschillende benaderingen in de ethiek.
Dat zal ik doen door die benaderingen samen te vatten in een schema van vier posities: utilisme, contractualisme, plichtsethiek en deugdethiek. Ik presenteer elk van die posities in een aantal punten: Wat is de vraag die ze stellen? Wat is het handelingsbegrip waar ze van uit gaan? Hoe beantwoorden ze hun vraag? Hoe kan dat antwoord toegepast worden? Ik zal de verschillende benaderingen ook historisch situeren, en daarbij steeds extra aandacht besteden aan de deugdethiek.
 
Inleider: prof.dr. Paul van Tongeren (filosoof - Universiteit Nijmegen)