Wat moet verstaan worden onder ‘kwaliteit van leven’?
Wat te doen als zorgverlener en patiënt het niet met elkaar eens zijn?
Wie geeft antwoord op welke vraag? En wie hakt welke knoop door?
Inleider: dr. Els Maeckelberghe (zelfstandig trainer + universitair docent ethiek Universitair Medisch Centrum Groningen)

Locatie

De Bres
Schoolstraat 4
Leeuwarden

Kosten

€ 7,00