José Ortega y Gasset: voor zover men deze Spaanse filosoof (1882-1955) nog kent dan is het om zijn boek, ‘De opstand der horden’. Maar weinigen weten dat dit boek slechts een sociologisch buitenbeentje is binnen een immens gevarieerd en sprankelend geschreven filosofisch oeuvre, met als inzet niets minder dan een radicale hervorming van de Europese filosofie.

In dat streven stond hij zeker niet alleen: vanaf Schopenhauer, Kierkegaard, Nietzsche en Heidegger tot en met het postmodernisme heeft men geprobeerd de filosofie, en daarmee de Europese cultuur, te bevrijden van bepaalde diepgewortelde vooroordelen over het denken, de wereld en de mens.

Maar in mijn beleving is Ortega de enige die er werkelijk in slaagt om de Oudgriekse ban te doorbreken. Hij heeft mijn leven dan ook op een beslissende wijze op nieuwe grond gezet. En wel precies de grond waarop wij ons altijd al bevinden: de grond van de werkelijkheid zoals deze concreet gebeurt, hier ter plekke. Daarmee slaat Ortega ook een brug tussen westerse filosofie en oosterse spiritualiteit.

Drs. Jan Warndorff is in 1996 afgestudeerd aan de Universiteit voor Humanistiek met een scriptie over José Ortega y Gasset. In 2017 verscheen zijn boek, ‘Geen idee: filosofie van het boerenverstand’. Daarin ontvouwt hij een stimulerende levensvisie op basis van wat iedereen eigenlijk allang weet, met referentie aan het boeddhisme, Ortega y Gasset, Teilhard de Chardin en St Exupery’s De Kleine Prins. De moraal van het verhaal: zie van zoveel mogelijk, zoveel mogelijk te houden.

www.janwarndorff.nl

Uit de recensies:

“Zelden lees je zoveel oprechte verwondering terug in een filosofische publicatie” (4-sterren recensie in Trouw, 10 mei 2017).

“Een verrassend en fris boek over wat ‘het leven’ eigenlijk is” (Marjoleine de Vos in NRC Handelsblad, 4 augustus 2017).

Inloop is vanaf 19.30 uur. Reserveren is aan te bevelen. U kunt zich aanmelden via: [email protected]

Entree is € 5,00.