Verwachtingen van jezelf of anderen bepalen mede het al dan niet stuntelen van jezelf of anderen, die versterkt kunnen worden door reacties, intern en extern.

Vanuit de narratieve beweging is er meer en meer aandacht gekomen voor het levensverhaal van mensen. Vanuit vele invalshoeken kan het levensverhaal bekeken worden. Persoonlijke elementen van  levensverhalen zijn terug te brengen tot ieders eigen levensverhaal. Wat betekent stuntelen in dat kader? Wat of wie bepaalt de maatstaf? Want wie stuntelt er niet?

Filosofen als Nietzsche, Luijpen, Boerwinkel, Levinas, Foucault, Gilles Deleuze, Braidotti en vele grote namen uit de wereld van de psychologie spelen een rol in de lezing van deze avond. Welke uitspraken hebben zij gedaan in het kader van ons menselijk bestaan die hebben bijgedragen om meer zicht te krijgen op ons al dan niet succesvolle of stuntelige leven?

In welke mate zijn deze denkers en theoretici mede verantwoordelijk voor het ontstaan van maatstaven? Welke verwachtingen over mogelijkheden zijn er mede door hen gecreëerd?

De definitie van stuntelen is onderhevig aan de opvattingen van mensen die behoren tot onderscheiden groepen. Wat de een stuntelen noemt, is voor een ander gewoon gedrag.

Op welke wijze staan wij zelf tegenover anderen en weten we  er geen raad mee  met het anders-zijn van de Ander? Vreemd ervaren roept automatisch een reactie op. Wat is het verband met uitsluiten en /of openstaan voor hetgeen ons vreemd is? Van belang is ook om te onderzoeken wat de dominant, richting bepalende krachten  in ieders leefomgeving zijn, waardoor mensen zichzelf of anderen ervaren als stuntelaars, prutsers of losers.

Jan Bout (1946) sinds 1975 werkzaam als psychotherapeut in ggz- instellingen en sinds 2007 in zijn eigen Psychotherapiepraktijk Quo Vadis. Vanaf 2013 is hij met collega’s van de narratieve beweging bezig zich te verdiepen in de filosofische invloeden in de relatie- en gezinstherapie onder leiding van filosoof Jan Flameling. Vanuit zijn persoonlijke  en professionele leven valt er genoeg te beschouwen met betrekking tot stuntelen.

Reserveren gewenst!  Zaal open om 19:30 uur. Kosten € 5,00