Als we een kunstwerk beschouwen, vragen we vaak naar de betekenis ervan. Dit vragen veronderstelt dat het inderdaad om die betekenis gaat. We onder-schrijven daarmee impliciet de stelling van Hegel, en later van Arthur Danto, over het einde van de kunst: alles wat relevant is aan het kunstwerk kan in gedachten, in filosofie worden uitgedrukt.

Het kunstwerk heeft dan uiteindelijk alleen nog decoratieve waarde en openbaart zelf geen waarheid meer over het bestaan.

De stelling van deze lezing is echter dat het kunstwerk mede bepaald wordt door een wezenlijke betekenisloosheid die niet in de filosofie getoond kan worden. De betekenis van het kunstwerk rust op en moet veroverd worden op een betekenisloze basis en deze verovering is nooit definitief. Daarmee is het een weerspiegeling van de echte wereld waarvan de betekenis ook niet vaststaat en die we kunnen ervaren als betekenisloos. Dit betekenisloze kunnen we aanduiden als het zwijgende mysterie van de dingen in ruimte en tijd. Een mysterie dat ons draagt, maar ons niet nodig heeft.  Niet de filosofie met haar overdadige begrijpelijkheid brengt ons in contact met die wereld, maar juist  het kunstwerk dat erin slaagt de ideeënmolen van ons denken te vertragen of stil te zetten. Aan de hand van schilderijen en gedichten wordt dit getoond.

Ziegelaar-pasfoto

Arnold Ziegelaar (1962) is filosoof, doceert in het hoger onderwijs en schrijft. Zijn belangstelling ligt vooral bij metafysica, bewustzijnsfilosofie, levensfilosofie en kunstfilosofie. Naast artikelen publiceerde hij de boeken ‘Aardse mystiek’ en ‘Oorspronkelijk bewustzijn’.

 

Datum donderdag 19 januari 2023

Tijd 20:00 – 22:00 uur
De zaal is open vanaf 19.30 uur.

Locatie Tresoar, Boterhoek 1, Leeuwarden

Entree € 7 –

Reserveren reserveren is aan te raden, zodat wij u kunnen bereiken als er bijzonderheden zijn. Stuur een mail naar [email protected]