Filosoferen over gedichten

In een zestal bijeenkomst gaan we filosofische gesprekken voeren aan de hand van een gedicht. Het gaat hierbij om onze eigen esthetische ervaring: wat is het toch dat een gedicht, een paar regels, iets teweeg kunnen brengen, iets met ons laten gebeuren, dat lijkt op het losspringen van een slot.

In ieder bijeenkomst staat één gedicht centraal. Eerst nemen we rustig de tijd om het te lezen, onze gedachten erover te laten gaan, Vervolgens gaan we erover met elkaar van gedachten wisselen, op zo’n manier, dat er zich levensvragen uitkristalliseren.

Aanmelden:  [email protected] of 06-10832198

Betaling:  40 (leden) of 60 (niet-leden) storten op bankrek. NL31 TRIO 0198378157 t.n.v. Humanistisch verbond ’t Gooi, Vecht, Almere met vermelding ‘cursus Frances’.