Sorry we missed you

In de film van Ken Loach heeft het Britse gezin Turner moeite om de eindjes aan elkaar te knopen – lage lonen in combinatie met flexibele contracten zorgen voor veel onzekerheid. Ook in Zwolle komt dit voor en daarom organiseren we een nabeschouwing waarin we ingaan op vragen wat armoede en onzekerheid met mensen doen, wat vakboden en politiek aan de flexibilerising doen en hoe een kwetsbare groep beschermd kan worden. In de nabeschouwing schuiven ook partijen als de Voedselbank en Weggeefhoek Stadshagen aan. Tevens zijn diverse politieke partijen vertegenwoordigd.

Gereduceerde tarieven

De kosten van de film bedragen 9,50 euro. Voor mensen met een laag inkomen (die gebruik maken van een reductielidmaatschap) is een speciale prijs. Neem daarvoor contact op met het bestuur via [email protected]