Algemene informatie
De filmavond begint met een korte inleiding op de film. Na de filmvertoning volgt een filmgesprek. Daarin gaan we onder begeleiding van de inleider met elkaar na wat de film bij ons heeft opgeroepen. Wat heb je eigenlijk gezien? Wat raakte je? Welke beelden hebben indruk gemaakt of roepen vragen op? In het filmgesprek bekijken we de film eigenlijk voor een tweede keer en ontdekken we welke betekenissen ze voor ons onthult. Het filmgesprek is geen discussie, maar een gezamenlijk onderzoek naar de kijkervaring. Zo wordt de film een spiegel die bij ieder van ons levensthema’s en zinvragen naar voren brengt. Op die manier draagt de filmavond bij aan het verdiepen van je eigen levensfilosofie en je kijk op de wereld.
Waarom er hier geen titel staat
Omdat we wel een licentie hebben voor het vertonen van films voor groepen, maar zorgvuldig met ledengeld om willen gaan (en daarom niet de duurste licentie hebben gekozen), kunnen we je alleen per e-mail (= besloten groep) vertellen welke film we vertonen.
Meld je daarom aan per e-mail en ontvang meer informatie.
Tijd: 18.30 uur inloop,
19.30-22.00 uur film met nagesprek.
Tussen de film en het nagesprek is een pauze.
Locatie: De Witte Lely, Oudegracht 296, 3511 NX Utrecht.
Kosten: gratis voor leden en € 5,- voor overige geïnteresseerden (betaling alleen via PIN).
Drankjes zijn verkrijgbaar tegen betaling bij de bar.
Vooraf aanmelden kan via: [email protected]