De filmavond begint met een korte inleiding op de film. Na de filmvertoning volgt een filmgesprek. Daarin gaan we onder begeleiding van de inleider met elkaar na wat de film bij ons heeft opgeroepen. Wat heb je eigenlijk gezien? Wat raakte je? Welke beelden hebben indruk gemaakt of roepen vragen op? In het filmgesprek bekijken we de film eigenlijk voor een tweede keer en ontdekken we welke betekenissen ze voor ons onthult. Het filmgesprek is geen discussie, maar een gezamenlijk onderzoek naar de kijkervaring. Zo wordt de film een spiegel die bij ieder van ons levensthema’s en zinvragen naar voren brengt. Op die manier draagt de filmavond bij aan het verdiepen van je eigen levensfilosofie en je kijk op de wereld.

“Thomas, wil je je medicijnen innemen? Waar bemoei je je mee! Dat is mijn verantwoordelijkheid”.

Op witte Donderdag wordt het de bijna psychotische Thomas teveel als hij het ‘Erbarme dich’ van Bach hoort. Hij rent het huis uit en springt in de gracht. Het is een schreeuw om aandacht. Even daarna belt hij zijn zus Doris die verontrust toesnelt. Thomas is al langere tijd verward. Hij heeft eerder een suïcidepoging gedaan. Vol liefde en zorg gaat Doris alles voor hem bedisselen en neemt hem alle verantwoordelijkheid uit handen. Ook haar zus Hannah wordt door haar geïnstrueerd.

Hannah heeft echter een totaal andere kijk op de ‘ziekte’ van Thomas: Hij stelt zich aan. Hij zou zich moeten herpakken. Ze worstelen allebei met de vraag hoe ze met hun broer en met elkaar moeten omgaan. Thomas strijdt tegen zijn totale ontreddering. Bij Doris overvallen hem agressieve en kinderlijke stemmingen. Op Hannahs vragen gaat hij ernstig en serieus in. Zijn verwardheid wordt ook veroorzaakt door de toestand in de wereld. Hij maakt zich zorgen over alle gevaren die de mensheid en de planeet bedreigen. Hij is gevoelig voor complottheorieën die via sociale media worden verspreid.

 

De film speelt zich af tussen Witte Donderdag en Pasen, de vier dagen waarin het lijden, de dood en de wederopstanding van Christus herdacht worden. Alhoewel het geloof in het familieleven geen rol meer speelt, heeft de gereformeerde opvoeding de nodige sporen nagelaten. Schuldgevoel, de wereld redden, naastenliefde spelen een rol. Ook oude jeugdtrauma’s en daaruit voortvloeiende gedragspatronen maken dat de relatie tussen zussen en broer totaal is vastgelopen. Hun samenzijn is vol ergernis, angst, onvrede en agressie. Herhaaldelijk breken hevige ruzies los. De drie kunnen niet zonder elkaar leven, maar ook niet met elkaar.

Deze Nederlandse film van Mijke de Jong roept zowel praktische als existentiële vragen op. Vanuit het perspectief van Thomas: hoe kan hij meer richting geven aan zijn leven als hij het gevoel heeft dat zijn wereld instort? Vanuit Doris en Hannah: in hoeverre kunnen zij er echt voor Thomas zijn? Wat houdt hun zorg eigenlijk in? En: wat betekent het om mantelzorger te zijn als je zelf een beroep en een eigen leven hebt dat de nodige tijd en aandacht vraagt? Bovendien spelen de vragen ook in breder sociaal en mondiaal perspectief: wat te doen in een samenleving waar een zich terugtrekkende overheid geen betrouwbare zorg biedt. Welke zorgverantwoordelijkheid heb je voorde medemens, de natuur, de planeet?

Kortom, de film roep vragen op, waarop geen directe antwoorden zijn te geven, maar die door ze met elkaar te bespreken tot meer inzicht kunnen leiden.

Datum vrijdag 17 februari 2023

Programma
18:30 – 19:00 inloop
19:00 – 22:00 film met nagesprek, tussen de film en het nagesprek is een pauze.

Locatie De Witte Lely (ingang beneden a/d werf), Oudegracht 296, Utrecht Google Maps

Kosten
gratis voor leden Humanistisch Verbond*
€ 5,- voor overige geïnteresseerden (betaling via pin)*.
*Drankjes zijn verkrijgbaar tegen betaling bij de bar.

Aanmelden
Vooraf aanmelden via: [email protected]