Op woensdag 28 september brengen we een bezoek aan de biologische veehouderij ‘De Groote voort’ in Lunteren. Op dit familiebedrijf wordt gewerkt zonder antibiotica, kunstmest en conserveringsmiddelen. Kenmerkend voor de werkwijze is ook dat de koeien niet onthoornd worden en dat de vaarskalveren zogen bij de moeder.
De bijzondere excursie bestaat uit:
*introductie door de boeren over de enorme en spannende ontwikkeling die het bedrijf heeft doorgemaakt-de kringloop van bodem, plant en dier-het natuurlijk en duurzaam werken.
*een bezoek aan het gebouw en de stallen
*een korte wandeling in de wei met het nader bekijken van de bodem/ de grond
*uiteraard kunt u vragen stellen en producten kopen
Voor meer informatie : www.remeker.nl

Lunch: we willen van 12.30 tot 13.30 uur lunchen in restaurant ‘de Wormshoef’ in Lunteren
Vervoer: we gaan met een aantal auto’s, willen dus graag weten wie wil rijden en wie mee wil rijden.
Aanmelden: [email protected] of 06-10832198, met vermelding deelname aan lunch, en vervoersmogelijkheid.
Kosten: € 10 (leden), € 15 (niet-leden), storten op bankrek.NL31TRIO 0198 3781 57 t.n.v. Humanistisch verbond ’tGooi,Vecht,Almere met vermelding ‘Lunteren’.

Wilemien van den Broek Remeker