FD52FB12-E475-4BAE-B048-C70A15A09B07

Het onderwijs moet opleiden voor een wereld die we nog niet kennen. Dat is niet eenvoudig, hoe doen we dat? Hoe wordt humanisme in het onderwijs vormgegeven?

Evelien Geerdink, spreker van deze middag is waarnemend regio coördinator IJsselland en vakdocent humanistisch vormingsonderwijs HVO. De doelstelling van het humanistisch vormingsonderwijs is voor Evelien ‘worden wie je bent’. Zin en vormgeven aan je eigen leven en dat van anderen. Leren door te doen.

Tijdens de bijeenkomst wordt u meegenomen in het vak humanistisch vormingsonderwijs HVO op de basisschool. Ook zult u horen hoe de samenwerking tot stand komt met de openbare scholen in de regio en op welke wijze er samengewerkt wordt met verschillende levensbeschouwingen op de openbare school.