Eten met gespreksstof is inmiddels een succesnummer op het programma van Assen e.o. en dat doen we zo’n zes keer per jaar. De meeste deelnemers zijn trouwe bezoekers. Af en toe zien we nieuwe gezichten. Nooit is het saai en altijd is er begrip voor elkaars mening.

We eten ‘wat de pot schaft’, afwisselend bij één van de deelnemers thuis. We beginnen met een drankje vooraf, kiezen een onderwerp om over te praten en gaan dan eten. Soms draagt één van de deelnemers van te voren een onderwerp aan, maar dat kan ook spontaan opkomen, zoals na een recente gebeurtenis of televisie-uitzending.

In de discussie komen vaak verrassende standpunten naar voren, en wellicht weet iemand anders uit de groep iets in te brengen dat je standpunt doet schuiven. Tot dusverre is er nog nooit gebrek aan een onderwerp geweest.

Het aantal maximum aantal deelnemers is tussen 8-10, omdat anders een zinvolle discussie aan een enkele tafel te moeilijk wordt.

N.b: deelname impliceert geenszins dat we verwachten dat jij zelf ook een keer een bijeenkomst organiseert. Laat je daar dus niet door weerhouden deel te nemen.

Kosten 6 euro
Aanmelden: Anne Zijlstra en Fieneke Stronkhorst, (0592) 342720, [email protected]

Meer informatie over het samen eten en andere activiteiten vind je op de pagina Vaste Activiteiten