Jezelf vrijmaken van de normen en strenge regels die je hebt meegekregen bij de opvoe-ding, is het onderwerp in het boek Nieuwe Vrijdenkers, waarin 12 voormalige moslims hun verhaal vertellen. Door belemmeringen die hen werden opgelegd, maakten zij keuzes, hoe zij zichtbaar of onzichtbaar afscheid konden nemen van hun Islamitische godsdienst.
Sinds de 2e wereldoorlog is in art. 1 van de grondwet vastgelegd, dat geen onderscheid gemaakt wordt op grond van godsdienst en levensovertuiging. Het Humanistisch Verbond is pas in 1987 hieraan toegevoegd, om Nederlandse burgers, die geen geloof hebben, te beschermen.
Yeter Akin laat zien in de documentaire aan de hand van beelden en ontmoetingen, wat haar
persoonlijke ontwikkeling hierin is geweest, en welke reacties dit uit haar omgeving op-riep. Ook laat zij hierin zien om haar eigen weg te blijven volgen in haar zoektocht tussen traditie en vernieuwing. Zij toont haar kracht door de vragen van de documentaire maker Frans Bromet, met open vizier, eerlijk en geduldig te beantwoorden en enkele van zijn aannames
te weerleggen . Zij vertelt hierbij over haar eigen geloofsbeleving en laat zien dat je zon-der je geloofsovertuiging te niet te doen, zonder je aan alle religieuze regels te houden, toch een ‘goede Moslima’ kan zijn. In haar geval: zelfdenkend, verantwoordelijk voor je-zelf, verdraagzaam en een voorbeeldrol vervullend.