Ecohumanisme

Vanwege die vraag werd in de vorige zomer bij de afdeling Groningen van het Humanistisch verbond de werkgroep Ecohumanisme opgericht met als doel het concept ecohumanisme verder uit te werken in samenspraak met haar leden.

Kennismaking met het ecohumanisme

Op 12 november 2022 organiseerde de Groningse werkgroep daarom een workshop ‘Kennismaken met Ecohumanisme’ waar ongeveer 20 mensen aan deelnamen. De inleider, de Utrechtse filosoof Floris van den Berg, legde de nadruk op onze omgang met dieren en betoogde dat vanuit een ecohumanistisch en sentiëntistisch perspectief, we zouden moeten overgaan op een puur veganistische leefwijze om onze ecologische voetafdruk tot een duurzaam niveau te reduceren en de teloorgang van het aardse ecosysteem te voorkomen.

Uit de discussies tussen de deelnemers van de workshop bleek dat men deze doelstelling weliswaar erkende maar dat er in de praktijk ook veel belemmeringen zijn. Tussenstappen zijn daarom ook nodig. Men was ook van mening dat het concept ecohumanisme verder uitgewerkt zou moeten worden omdat een veganistische leefwijze één aspect is van ecohumanisme. Ook was er behoefte aan meer concrete handelingsperspectieven. In de Schakel van december 2022 staat een meer uitgebreide verslaglegging van de workshop.

Hoe verder?
Tijdens de nabespreking werd duidelijk dat de behoeften van de deelnemers uiteenlopen. Sommige deelnemers vroegen om een verdere inhoudelijke of filosofische onderbouwing van ecohumanisme, terwijl anderen juist de voorkeur hadden voor een praktische invulling. We zijn daarom van plan een combinatie te maken van beide wensen.

Wat het eerste punt betreft wil de werkgroep iemand vragen een inleiding te verzorgen over verschillende opvattingen over de relatie tussen mens en natuur in de context van ecohumanisme. Wat betreft de mogelijke praktische onderwerpen kwam de werkgroepen tot de volgende mogelijke thema’s.

• Voedsel: Hoe kun je door voedselkeuzes en koken bijdragen aan het milieu en de natuur? Waar kun je belangrijke en betrouwbare informatie vinden?

• Winkelen: Hoe kun je bijdragen aan een verminderde ecologische voetafdruk in je winkelgedrag. Waar vind je informatie over de milieu- en natuurimpact van producten en de alternatieven? Wat is de rol van keurmerken?

• Kleding:
Wat is de milieu-impact van verschillende textielsoorten. Waar kun je meer verantwoorde stoffen en kleding kopen? Welke kleding is misschien overbodig? Hoe lang zou je een kledingstuk vanuit een milieuperspectief moeten dragen?

• Energie:
Hoe kun je de ecologische voetafdruk m.b.t. energie verkleinen, welke besparingsmogelijkheden zijn er. Bij welke initiatieven (bijv. energiecoöperaties) kun je je aansluiten?

• Wonen en bouwen:
Wat zijn verantwoorde bouwmaterialen, bijv. m.b.t. verf, hout, kunststof? Welke organisaties zijn hier in actief, waar vind je betrouwbare informatie en waar kun je de juiste spullen het kopen?

De workshop - Ecohumanisme: Kleding

Voor de komende workshop heeft de werkgroep gekozen voor het onderwerp winkelen dat vervolgens wordt toegespitst op kleding. Kleding staat de laatste tijd behoorlijk in de belangstelling. De meeste kleding wordt vaak niet milieuvriendelijk gefabriceerd en het kopen van kleding heeft een behoorlijke impact op het klimaat, de natuur en het milieu. Daarnaast zijn er kwesties als mensenrechten en uitbuiting van medewerkers, met name in het globale zuiden. Een controversieel onderwerp dus, waar we gezamenlijk over kunnen praten. Welke keuzes hebben we en hoe makkelijk is het deze keuzes in te passen in ons dagelijks leven?

Voor zowel de meer filosofische presentatie als de presentatie over winkelen en kleding zijn sprekers uitgenodigd. Daarna gaan we in kleine groepen verder met gebruikmaking van een aantal vragen over winkel- en kledinggedrag om de onderlinge discussie hierover te stimuleren. We eindigen net als de bij de eerste workshop met plenaire presentaties van de groepsdiscussies en een bespreking van de workshop als geheel.

Datum en tijd zaterdagmiddag 18 februari 2023, van 13:30 tot 18:00 uur.

Locatie Humanistisch Centrum, W.A. Scholtenstraat 2, Groningen Google Maps
*Deze locatie is rolstoeltoegankelijk, er is een rolstoeltoilet.

Aanmelden Ook niet-leden zijn van harte welkom. Graag aanmelden vanwege de catering. Mail naar [email protected]

Ook interessant