Christa Compas over Duurzaamheid en humanisme

Humanisme gaat over hoe we met elkaar samenleven. Respect voor de natuur is een vanzelfsprekend onderdeel van het humanistisch denken. Maar doen we er genoeg aan? Hoe kan het Humanistisch Verbond er uitdrukkelijk aandacht aan besteden.

We weten voldoende over klimaat verandering en uitputting van natuurlijke hulpbronnen om te weten dat er urgent aandacht nodig is voor een duurzaam bestaan. De vraag is, hoe kunnen we in ons persoonlijk leven duurzaam omgaan met de natuur? Bij duurzaamheid gaat het over de directe gevolgen voor mensen dichtbij en ver weg én het gaat over de gevolgen in de toekomst. Het gaat over de nadelige effecten van onze huidige ontwikkeling voor de meest kwetsbaren op aarde, nu en in de toekomst. In het bijzonder gaat het over de verantwoordelijkheid die we zelf hebben levend in een van de meer welvarende landen. Op welke wijze dragen we de wereld duurzaam over aan de volgende generaties?

Christa Compas studeerde politicologie aan de UvA en behaalde een MBA aan de Rotterdam School of Management. Zij startte als jongerenmedewerkster bij een voorloper van GroenLinks. Werkte 10 jaar bij FNV Bondgenoten in diverse functies. Ze gaf leiding aan sociale diensten in Amsterdam-West en Apeldoorn, werkte voor het beroepsonderwijs in Haarlem en was directeur van een onderwijsbegeleidingsdienst. Was bestuurder van de stichting ‘Founding mother’ van Women Inc. en als vice-voorzitter van het Jeugdsportfonds Nederland stimuleert ze sportdeelname van kinderen in armoede. Christa is momenteel directeur van het Humanistisch Verbond.

Locatie

FlevoMeer Bibliotheek Noordoostpolder
Harmen Visserplein 5
8302 BW Emmeloord
Telefoon: (0)880080730
https://www.flevomeerbibliotheek.nl/openingstijden/detail.199378.html/flevomeer-bibliotheek–noordoostpolder/

Kosten

Entree: € 12,– (incl. consumptie), leden HV en bibliotheek € 10,–, studenten € 5,–