2020-10 dialoogtafel

Het thema voor dit jaar is ‘Erbij horen’. Een thema, dat veel vragen kan oproepen, die niet alleen in deze corona tijd een rol spelen.

Wij hopen dat velen weer aanschuiven. Alle Corona regels worden nageleefd, waardoor de groepsgrootte per tafel beperkt blijft tot maximaal 5 deelnemers. Het is door de beperkingen niet mogelijk om een consumptie aan te bieden. Indien Breda in Dialoog anders besluit, dan zult u hierover door hen geïnformeerd worden.

Inloop: niet eerder dan 19.45 uur.

Kosten: er zijn geen kosten aan verbonden.

Aanmelden: www.bredaindialoog.nl