Dialoog 42 X 24 X 40

Middels de dialoog gaan we met elkaar weer verdieping zoeken rondom een thema. De deelnemers kunnen een thema inbrengen op de avond zelf. We kijken samen naar wat een dialoog is en hoe we die het beste kunnen voeren. Vervolgens maken we een keuze uit een onderwerp en gaan we het gesprek aan.

De groep wordt begeleid door Sandra Gunter en Simone Wellens. Inloop vanaf 19.15 uur.

Kosten: deelname is gratis, maar consumpties zijn voor eigen rekening.

Aanmelden: via [email protected]. Aanmelden is noodzakelijk in verband met de groepsgrootte.