2022-05 dialoog

Bij een dialoog, wordt uitgegaan van gelijkwaardigheid. Ieder luistert met respect naar de ander om te begrijpen. Het gesprek krijgt verdieping door elkaars opvattingen te onderzoeken.

Voor deze dialoogavond kunnen weer nieuwe thema’s ingebracht worden door de deelnemers. Wij stellen zelf ook een onderwerp voor: ‘Worden mensen door de eeuwen heen steeds wijzer?’

De groep wordt begeleid door Joss van Bakkum en Simone Wellens.

Inloop vanaf 19.15 uur.

Kosten: deelname is gratis.

Aanmelden: via [email protected]. Aanmelden is noodzakelijk in verband met de groepsgrootte. Maximum aantal deelnemers: 10.