Wat houdt een Dialoog in?

Een dialooggesprek, kun je zeggen, is een ontmoeting tussen mensen in een gesprek bij jou in de buurt. Het luisteren naar en spreken met elkaar staat centraal en is gericht op het elkaar leren kennen en het maken van contact. Het maakt verbinding tussen mensen die misschien anders niet zo snel met elkaar aan tafel zitten. Dat levert dikwijls, naast persoonlijke ervaringen en inspiratie, nieuwe initiatieven op die de onderlinge binding versterken. Het brengt mensen op nieuwe ideeën en gedachten.

Doe mee en laat van je horen en luister naar wat de ander te zeggen heeft. Geef je als gespreksdeelnemer aan een dialoogtafel. Met zo’n 6-8 personen om tafel en een getrainde gespreksleider begeleidt het gesprek.

Binnenkort zijn er verschillende mogelijkheden om deel te nemen aan een dialoogtafel.

Dialoogtafels

1. Thema opvoeden – hand in hand

Datum en tijd: Vrijdagmorgen 11 oktober van 9.00 – 11.00 uur
Plaats
: Wijkcentrum De Admiraal, Admiraalsplein 168, Dordrecht (Wielwijk)
Info over het thema:

Het opvoeden van kinderen en jongeren is belangrijk maar soms best lastig.
Wat is een goede opvoeding? Wat vind je belangrijk in het ouderschap en wat doet het met je? Het thema van dit jaar bij de week van de opvoeding is’ hand in hand’. Hand in hand met ouders of opvoeders, spelen ook de school, sportvereniging, buren, vrienden en familie een rol in de opvoeding van het kind. Zij vormen samen de omgeving waarin kinderen opgroeien en worden opgevoed. Kijk hier voor meer info
Informatie en inschrijven: bij Giselle Servania via e-mailadres [email protected] of telefoonnummer 078 617 92 07. Of bij de balie van wijkcentrum de Admiraal.

2. Thema duurzaamheid – wat geef ik door…

Datum en tijd: Maandagavond 4 november van 19.30 – 21.30 uur.
Plaats: Bibliotheek Norderstedtplein 8, in Zwijndrecht
Info over het thema:
Nederland leest, november 2019 en het thema is duurzaamheid.
In dialoog over duurzaamheid, wat geef ik door…..
Mensen worden uitgenodigd om met elkaar in gesprek te gaan over dit belangrijke onderwerp. Wat betekent duurzaamheid voor jou en heb jij een rol hierin en welke is dat dan en waarom?
Informatie en inschrijven: Vraag het aan de medewerker van de bibliotheek en inschrijven via een inschrijfformulier in de bibliotheek Zwijndrecht. Of aanmelden via emailadres [email protected]

De dialogen worden georganiseerd in samenwerking met de werkgroep Dordrecht / Drechtsteden in Dialoog waar het Humanistisch Verbond ook in participeert.

Er zijn geen kosten aan verbonden.