levenskunst

Denken aan de toekomst kan een vorm zijn van levenskunst. In de levenskunstfilosofie worden persoonlijke vragen gesteld met als doel meer eigenaarschap te krijgen over het onderwerp waar de vragen betrekking op hebben. Dit geldt in deze bijeenkomst voor de toekomst. Op welke wijze kan ik als mens invloed uitoefenen op de toekomst? Bestaan er middelen om dit te realiseren? Is de toekomst wel beïnvloedbaar? Wat wordt eigenlijk onder toekomst verstaan?

Deze vragen staan centraal tijdens deze interactieve bijeenkomst: er is ruimte voor gesprek en er wordt gewerkt aan opdrachten.

Aanmelden kan via: [email protected]