Agenda Drechtsteden & omgeving

Ouder worden en samen leven in de Drechtsteden: een DEBAT met  politici, professionals en denkers

7 mrt

Ouder worden en samen leven in de Drechtsteden: een DEBAT met politici, professionals en denkers

Na de algemene ledenvergadering, om ongeveer 20.30 uur, gaan we, zo vlak voor de gemeenteraad verkiezingen, in gesprek met politici over ouderenzorg.

 

Het Humanistisch Verbond gaat in Dordrecht op zoek naar een gedurfde visie op de samenleving waarin iedereen telt. 

Het aantal ouderen groeit. Hun passie en creativiteit gaan nooit met pensioen.
Tegelijk geldt: hoe ouder we worden, des te meer zorg we nodig hebben. Hoe organiseren we de steun die dan nodig is? Sinds de decentralisatie van zorgtaken naar gemeenten is de druk op mantelzorgers en vrijwilligers onverminderd hoog. Een andere, gezamenlijke aanpak is nodig. Eentje zonder betutteling, maar met aandacht voor wie we zijn, wat we willen en wat we kunnen.

Daarvoor is het belangrijk dat gemeenten, inwoners en professionals elkaar zo vroeg mogelijk vinden en samenwerken. In aanloop naar de gemeenteraadsverkiezingen organiseert het Humanistisch Verbond een reeks bijeenkomsten waarin we op zoek gaan naar een gedurfde visie op de samenleving waarin iedereen telt, ongeacht leeftijd, achtergrond of mate van beperking.

Praat mee of kom luisteren!

Iedereen is welkom!

 

 

Deze bijeenkomst kent een vervolg in verschillende andere steden.

Zie daarvoor:  http://www.humanistischverbond.nl/hetgoudenpact/