De afdeling Leiden van het Humanistisch Verbond organiseert een activerende workshop. Het doel is om iedereen te inspireren om zich actief in te zetten voor dit onderwerp dat ons allemaal raakt.

Vanuit welke humanistische waarden kijken we naar de aarde en de natuur, wat is de aarde ons waard? Wat is onze verantwoordelijkheid voor de toekomst van al het levende? En helpt ecohumanisme ons daarbij als inspiratie?

Onze begeleider is Marco Oostdijk, mede-initiatiefnemer van de verdiepingsgroep van actieve leden binnen het Humanistisch Verbond (die de aanzet gaf om ledenparticipatie in het beleid van het Humanistisch Verbond te versterken). Hij stimuleerde in 2017 het Humanistisch Verbond tot een klimaat-resolutie, samen met een groep hoogleraren. Hij was 7 jaar coördinator van de Humanistische Alliantie en studeerde aan de Universiteit voor Humanistiek. Hij zet zich ook in voor inter-levensbeschouwelijke projecten en religieus-humanistische netwerken in Den Haag en landelijk.

De workshop herinnert ons aan vergeten waarden, test ons mensbeeld en motiveert ons tot actie, door in groepjes te delen wat iedereen al doet en nog kan doen. Oftewel: Wat houdt je nog tegen?

Marco Oostdijk geeft ons daarvoor bronnen en tips mee, ondersteund door een visuele presentatie.

De workshop is toegankelijk voor iedereen die meer over het onderwerp wil weten, dus ook voor niet-leden. De workshop duurt ca. 2 uur en heeft een thee-/koffiepauze.

Datum:               10 november

Tijdstip:              19.30 – 21.30 uur. Zaal open: 19.00 uur

Plaats:                De Nieuwe Energie, 3e Binnenvestgracht 23, Leiden

Deelname:         Email naar [email protected], met vermelding van deze workshop.

Toegang:            vrijwillige bijdrage