tsjalling-swierstra-250×250

Weinig mensen zullen nog wagen te betwijfelen dat techniek diep ingrijpt in onze cultuur en samenleving. We hebben inmiddels ook door schade en schande geleerd dat die rol niet altijd positief is. Daarom is het belangrijk dat de ontwikkeling en het gebruik van techniek gestuurd worden door morele overtuigingen. Moderne samenlevingen zijn nu zo’n halve eeuw aan het experimenteren met manieren om die ambitie praktisch handen en voeten te geven. Een recent voorbeeld is ‘Maatschappelijk Verantwoord Innoveren’. Zeker waar het de ‘harde’ gevolgen van techniek betreft, worden er belangrijke successen geboekt. Er zijn instituten en wetten die helpen om technieken veiliger, gezonder, en duurzamer te maken. Maar technieken hebben ook minder tastbare, ‘zachte’ gevolgen. Techniek blijkt ook grote invloed uit te oefenen op onze waarden, normen, aspiraties, behoeften, sociale relaties, en op onze levens- en wereldbeschouwingen.

Diezelfde morele overtuigingen die leiding zouden moeten geven aan de ontwikkeling en het gebruik van techniek, blijken dus beïnvloedbaar door die techniek. In de lezing voorbeelden komen veel voorbeelden naar voren van hoe techniek doorwerkt in onze morele overtuigingen, om vervolgens de vraag te stellen hoe we daar als samenleving mee om kunnen gaan.

Inloop vanaf 19.15 uur.