In een cyclus van activiteiten en lezingen met ‘Humanisme en Vrijheid’ past de schilder Jeroen Bosch (1450-1516) uitstekend, omdat hij als eerste vrijzinnige kunstschilder de mens in zijn werk centraal stelde.
Als Zuid-Nederlandse kunstschilder behoorde hij bij de Noordelijke Renaissance.
De lezing wordt gegeven door Henk Boom, die als journalist het boek ‘De bezeten visionair’ over Jheronimus Bosch heeft geschreven.
Hij woonde lange tijd als correspondent in Madrid, waar hij ook lezingen verzorgde in het Prado Museum over de schilderijen van Jeroen Bosch.
Als rode draad toont hij beelden uit het schilderij ‘de Tuin der Lusten’. Daarbij ziet hij in hoofdlijnen twee pijlers: enerzijds de vrijheid die Bosch nam binnen de context van de schilderkunst in die tijd (rigide, conform de christelijke moraal met de kerk als belangrijkste opdrachtgever) en anderzijds de vrijheid die de toeschouwer heeft om het werk van Bosch te interpreteren.
In zijn boek laat hij over De Tuin der Lusten negen Bosch-experts aan het woord. En jawel, negen verschillende meningen.
Henk Boom (Almelo 1945) was correspondent in Spanje voor het Financiële Dagblad en De Tijd. De laatste jaren schreef hij boeken met een historisch karakter die zijn vertaald in het Spaans, Duits en Turks.
Van zijn hand zijn:
1997 Mexico
2005 1506 een reis door de wereld van Erasmus, Machiavelli, Jeroen Bosch, Da Vinci en Johanna de Waanzinnige
2010 De Grote Turk in de voetsporen van Süleyman de Prachtlievende (1494-1566)
2012 Onze man in Constantinopel Frederik Gijsbert Baron van Dedem (1743-1820)
2016 De bezeten visionair – Vijfhonderd jaar controverse over Jheronimus Bosch
2018 Martelaressen van adel, fictie en feiten over de twee “doperse’ joffers Van Beckum
Zijn boek De Grote Turk (2010) werd genomineerd voor het beste journalistieke boek en de AKO Literatuurprijs.
Voor nadere informatie zie: https://transisalania.blogspot.com/2009/11/overijsselaars-op-reis-11-henk-boom.html